Om Sejlklubben BUGTEN Aarhus - SBA


Sejlklubben BUGTEN er hjemmehørende i den gamle lystbådehavn i Aarhus - officielt benævnt Fiskeri- Træskibs- og Lystbådehavnen Aarhus (FTL-havnen).

Klubben har klubhus og den største del af fartøjsstation placeret på østsiden af havnen - mellem Aarhus Sejlklub og Aarhus Motorbådsklub - hvor klubben råder over 96 bådpladser.

På vestsiden af havnen råder klubben over yderligere 6 bådpladser ved én af flydebroerne, som blev etableret i 2010.

Medlemstallet har de seneste år varieret mellem 285 og 325.
 

Klubben råder over fire klubbåde - to Folkebåde, én H-båd og en Scan-kap 99, som giver mange sejlere mulighed for at komme på vandet og lære at sejle - uden selv at have en båd.
Disse både bliver flittigt brugt af klubbådssejlerne igennem hele sejlsæsonen.

For yderligere oplysninger om klubbådene - se Klubbådene under menuen Om klubben øverst.

Klubben råder desuden over en tur-klubbåd - en Bavaria 34-3 med 6 køjepladser - med navnet "Fælleskurs".
Båden er ejet af klubben, men sejles af et hold på 15-20 medlemmer, som benævnes "Turbådsholdet".
Turbådsholdet passer og vedligeholder båden og betaler alle omkostninger til båden - dvs. såvel faste omkostninger som driftsudgifter.

For yderligere oplysninger om tur-klubbåden - se Tur-klubbåden under menuen Om klubben øverst.

Endelig råder klubben over dommerbåden "Clemens", der anvendes som dommerbåd ved såvel klubbens egne sejladser som ved diverse stævner, der arrangeres på tværs af klubberne.
Endvidere har naboklubberne i Århus-bugten mulighed for at leje "Clemens" til deres stævner.

"Clemens" anvendes tillige som arbejdsbåd ved diverse arbejdsopgaver, som kræver en båd - herunder udlægning og optagning af Dansk Sejlunions turbøjer og ved diverse arbejdsopgaver på Kongsgårde Bro.

Sejlklubben BUGTEN blev stiftet i 1913 af en gruppe sejlere, som hidtil havde været medlem af den oprindelige Aarhus Sejlklub, men som ønskede en sejlklub for "almindelige" mennesker - uden store indtægter.

Klubånden i BUGTEN har igennem alle årene været, at medlemmerne klarer så meget som muligt selv - uden at skulle betale andre for at udføre arbejde på klubhus eller fartøjsstation.

 Dette gælder stadig nu, hvor klubben er fyldt 100 år -
og heldigvis kan man sige.

Her ses frivillige i gang med at male klubhuset på
en arbejdslørdag i klubben -

                                                         og her er andre i gang med renovering af tagrender m.m.


Medlemsskaren omfatter et stort antal håndværkere indenfor mange fag, og det har været
stærkt medvirkende til, at de fleste opgaver i og omkring klubhuset og ved broerne er
blevet udført af medlemmer på frivillig basis.

Dette gælder ikke mindst Kongsgårde Bro i Begtrup Vig, hvor mange af klubbens
medlemmer igennem årene har udført et stort og godt arbejde.
 

I de senere år har BUGTEN fået nye naboer!

Den gamle containerterminal blev for mange år siden nedlagt til fordel for en ny moderne containerhavn, som blev opført i Østhavnen i Århus.
BUGTEN fik sammen med Aarhus Sejlklub og Århus Motorbåds Klub vinterplads på en del af arealet og har i mange år derefter haft særdeles gode forhold til vinteroplagring af klubbernes fartøjer.

Forholdene er dog blevet markant forringede i de senere år, hvor Århus Kommune har solgt en stor el af arealerne inkl. en væsentlig del af vinterpladsen til "De bynære Havnearealer - en helt ny bydel på den yderste nordøstlige del af Århus Havn.

 Der har nu i flere år været livlig aktivitet på havneområdet øst for BUGTENs klubhus.

Nye bygninger skyder i vejret - her er det ungdomsboligerne, som var nogle af de første bygninger i den nye bydel -
De bynære Havnearealer.

Flere markante bygninger er siden skudt op på arealet, og inden længe vil man kunne se de sidste bygninger rejse sig.

Det er et ganske anderledes miljø omkring lystbådehavnen, end det miljø, mange af os husker fra blot få år siden.Siden sidst revideret: 07.02.2019 AaBK